Duch místa

Historie Masné ulice sahá do středověku, kdy se nazývala Masotržní nebo Masný trh, tenkrát ovšem německy Fleischmarkt. Odedávna tu bývaly masné krámy (macella).

Staroměstští řezníci (carnifices) měli od králů Jana a Karla IV. privilegium, dokumenty však shořely a právo pak bylo obnoveno roku 1417 Václavem IV. Cech a pořádek svůj tu měli od roku 1359. Z každého krámu platili jednu hřivnu do komory královské.

Prakticky každý dům v této starodávné uličce v samém srdci Starého Města měl své domovní znamení, za nímž stály pohnuté osudy jejich majitelů.

Rodokmen nárožního domu číslo popisné 702/9, ve kterém se dnes nalézá hotel Mysterius Carnival, sahá až do 14. století. Roku 1400 byl jeho majitelem koštéř neboli ochutnávač vína jménem Valter, kterému se tehdy říkalo „gustator vini“. Tuto funkci většinou zastávali městští úředníci, kteří hodnotili vzorek vína odebraného ze sudu před šenkováním. Od roku 1438 dům zdobil domovní znak a obrázek sv. Jeronýma, od roku 1653 znak U Tří mestkomínů a v letech 1725–1891 U Černého beránka. Roku 1445 dům koupil Zikmund, syn Jana Bradatého, a roku 1563 přešel dům do vlastnictví Pavla Sedlčanského z Kosmačova.

V novověku se Masná ulice zapsala do historie jako místo nevázaného veselí, maškar, masopustů a karnevalů. Proslulý byl dům U Vusinů, se dvěma „velice nádhernými sály“, kde jeho majitel, tehdejší primátor Prahy, Jan Václav Friedrich z Friedberka, pořádal dvakrát i třikrát týdně reduty či „bály v mumrajích neb maškarách“.

Maškarní zábavy se vyvinuly v zemích románských a kořeny sahají až do starého Řecka. Konaly se na počest boha vína a nespoutaného veselí Dionýsa. Staří Římané jejich zvyk převzali, jen bůh se jmenoval Bakchus. Tradičně si páni a otroci vyměňovali role.

V Rakousku byly maškary povoleny 29. prosince 1751, ale jen pro stavy vyšší, „kdož nabyli šlechtictví řádným diplomem, jakož byli bezúhonných mravův a dobré pověsti, aniž se zabývali prostou živností občanskou“.

To však neplatilo U Vusinů, kde se každý mohl cítit svobodně a zvolit přestrojení, jaké chtěl. Proto se karnevaly těšily velké oblibě.

I nižší vrstvy se mohly stát šlechtici a naopak.

Karnevaly U Vusinů (česky se říká masopust) trvaly vždy od 6 hodin večer do 2 hodin ráno.

Skrytá identita pod maskou skýtala prostor pro mnoho záhadných dobrodružství, nečekaných odhalení a setkání, tak jako vaše návštěva Prahy. Zapomeňte na společenské konvence. Vydejte se z hotelu Mysterius Carnival do ulic Prahy a odhalte jejich mystickou atmosféru.

Původně gotické, středověké, empírové a secesní domy v ulici Masná byly postupně bourány a nahrazovaly je domy nejrůznějších stylů. Některé byly barokně přestavěny v 17. století a ve 30. letech 18. století, jako např. dům čp. 620 U Zlaté labutě (původně U Vusinů) nebo ve stylu novorenesančním jako budova Staroměstské dívčí školy čp. 700 a 701. Významné jsou i funkcionalistické domy čp. 703 a 702 postavené v letech 1929–30. Jeden z nich navrhl vynikající pražský architekt Oldřich Tyl pro houslaře Otakara Špindlena. Místní školu v Masné ulici navštěvoval i Franz Kafka (1883–1924).

Současná Masná ulice je tak mikrolaboratoří nejrůznějších architektonických stylů, stejně jako celá Praha. Právem je zahrnuta do památkové rezervace UNESCO.